QR kod som hjälpmedel
Prova ex.vis med att läsa av de två olika webbadresserna nedan med hjälp av en "smartphone" och ett QR-program